Thailand Web Stat Truehits.net ปิ่นเกล้าคาร์ลิสซิ่ง เทพารักษ์ ,รับจัดไฟแนนซ์ / สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์มือสอง รถยนต์และรถกระบะ และบริการ ด้านงานทะเบียนรถยนต์
Website Banner
 
 
 
                                                                                                                       
                                 
                                 
                                 
                                 
               
 ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
               
                                 
                 
        ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่แก้ไขปรับปรุงใหม่อาศัยปัจจัยต่างๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบ ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย ดังนี้

ลักษณะการใช้รถยนต์
 

        เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยประกันภัย เช่น รถยนต์ที่มีความเสี่ยงภัยน้อยกว่า
จะเสียเบี้ยประกันภัยถูกกว่า

ขนาดรถยนต์
 

        รถขนาดเล็กมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่เบี้ยประกันภัยจึงต้องต่ำกว่า

กลุ่มรถยนต์
 

        รถแต่ละยี่ห้อมีราคาอะไหล่และค่าซ่อมแตกต่างกัน จึงได้แบ่งกลุ่มรถยนต์ออกเป็น 5 กลุ่ม
โดยอาศัยราคาค่าซ่อมและราคาอะไหล่เป็นตัวกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

อายุรถยนต์
 
        เป็นตัวแปรที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง

อายุผู้ขับขี่
 

        ผู้มีอายุในวัยหนุ่มสาวมีความคึกคะนองและมีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าวัยกลางคน

การระบุชื่อผู้ขับขี่
 

        จะเสียเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ถ้าทำประกันภัยในจำนวนเงินเอาประกันสูง ย่อมเสียเบี้ยประกันภัยสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต่ำกว่า

อุปกรณ์พิเศษ
 
        เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ อุปกรณ์ไฮดรอลิค เป็นต้น ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 
               
                                 
                                 
                                 
Current Pageid = 11